Meersman & Van Keer

Publicaties

Anne VAN KEER is auteur van het  boek “DE PACHTWET”, was erkend lesgeefster van de Vlaamse Gemeenschap en gaf les aan land- en tuinbouwers. Daarnaast gaf ze ook voordrachten voor diverse landbouworganisaties.

Jacqueline MEERSMAN is erkend lesgeefster en geeft tevens diverse voordrachten.

Wij zijn auteurs van het hoofdstuk “Pacht” in het “Compendium Onroerend Goed”, uitgegeven door Kluwer Rechtswetenschappen en publiceren artikels in vaktijdschriften. Hieronder vindt u een bloemlezing:


Erfenis schenking en successierechten
Gepensioneerde landbouwers blijven pachters
Gepensioneerde pachters hebben recht van voorkoop
Pachtopzegging voor vetmesterij-uitbating
Gepensioneerde pachters en cultuurcontracten
Blokkering van bankrekening bij overlijden
Overnameprijs bij bedrijfsovername
Pacht en familie
Aansprakelijkheid voor modderlaag op wegdek
Pacht of natuurbehoud?
Openbare verkoop in een zitdag
Verkoop van gras en seizoenpachten
Het voorkooprecht
Sancties bij miskenning voorkooprecht
Landbouwer in bijberoep
Bedrog bij verkoop van grond
Erfdienstbaarheid van doorgang
Heeft de pachter de plicht om de hoevewoning te bewonen?
Machtiging tot verkoop zonder voorkooprecht
Overlijden van de pachter
Pachtopzegging bij lange pacht
Notariële kennisgeving van verkoop