Meersman & Van Keer

Landbouwrecht en de pachtwet

Ons kantoor kan u helpen bij al uw vragen rond de landbouw- en pachtwet, zoals:

 • Wanneer geldt de pachtwet?
 • Hoe bewijst men dat men pachter is?
 • Is seizoenpacht ook pacht?
 • Valt een paardenfokkerij onder de bescherming van de pachtwet?
 • Hoe geeft men rechtsgeldig pachtopzegging om de pachtovereenkomst te beëindigen?
 • Wat zijn de eindepachtvergoedingen?
 • Mag men bouwen op het pachtgoed?
 • Stopt de pacht bij de pensionering van de pachter of wanneer hij sterft?
 • Wat is de vergoeding bij het bouwen op pachtgrond?
 • Wat betekent voorkooprecht bij pachtoverdracht?
 • Wat is de duur en de vervaldatum van een pachtovereenkomst?
 • Wat betekent erfdienstbaarheid?

We zijn de aangewezen juridische partner bij:

 • een bedrijfsovername
 • de oprichting van een landbouwvennootschap
 • het opstellen van teeltcontracten
 • het opstellen van integratiecontracten
 • de overdracht van quota
 • het aanvragen van premies en subsidies
 • schade aan landbouwmaterialen
 • schade aan derden bij het uitvoeren van werken
 • teeltschade

terug naar lijst 'Specialisaties'