Meersman & Van Keer

Eigendomsrecht

Het hoeft niet gezegd dat er heel wat komt kijken bij het verwerven en verkopen van gronden, eigendommen, landbouwbedrijven, …


In de landbouwsector zijn er bovendien heel wat extra factoren die een rol spelen bij de koop en verkoop van onroerende goederen. Een kleine greep:


Wat als het aangekocht goed een gebrek vertoont dat u pas nadien vaststelt?

  • Heeft het goed een verbinding met de openbare weg, is er een erfdienstbaarheid van doorgang, kan een bestaande weg verbreed worden?
  • Wanneer is een muur gemeenschappelijk?
  • Welke afstand in achtnemen bij beplanting?
  • Waar mogen omheiningen of afsluitingen worden geplaatst?
  • Zijn er grenzen aan het eigendomsrecht?
  • Wat bij onteigening?
  • Heeft de pachter of gebruiker een voorkooprecht bij verkoop?
  • Wat zijn de opzegmogelijkheden?
  • Is er een recht van doorweg?
  • Is er een recht van uitweg?


terug naar lijst 'Specialisaties'